Dodatek na dzieci – (Kinderzuschlag)

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać dodatek na dzieci?

Osoby samotnie wychowujące dziecko jak również małżeństwa mogą starać się o dodatek rodzinny na dziecko, które mieszka razem z rodzicami i nie ukończyło 25 lat, jeżeli:

  •  jest pobierane na to dziecko Kindergeld (zasiłek rodzinny)
  • dochód miesięczny rodziców przekracza granicę dochodu minimalnego (dla małżeństwa wynosi 900euro, dla osób samotnie wychowujących dzieci 600euro, granica dochodu minimalnego to np. Dochód brutto wynikający z tymczasowego zatrudnienia, zasiłek dla bezrobotnych- Arbeitlosengeld I, zasiłek chorobowy etc.)
  • uwzględnione dochody oraz majątek (dochód brutto pomniejszony o ewentualne odprowadzane składki=dochód netto) nie przekracza granicy dochodu maksymalnego.
  • dla rodziców korzystniejszy jest dodatek na dzieci i dlatego nie starają się o zasiłek dla bezrobotnych (Arbeitlosengeld II/Sozialgeld). Jeżeli rodzice otrzymują zasiłek dla bezrobotnych (Alrbeitlosengeld II) lub korzystają z pomocy socjalnej lub z innych świadczeń, nie przysługuje im dodatek na dzieci.

Jaka jest wysokość dodatku na dzieci?

Wysokość dodatku obliczana jest na podstawie dochodów rodziców oraz majątku rodziców i dzieci. Maksymalnie może wynieść 140 euro miesięcznie na każde dziecko.

Dodatkowo od 2009 roku rodzice samotnie wychowujący dzieci otrzymują dodatkowe świadczenie na dzieci uczące się w wys. 100 euro. Aby otrzymywać to świadczenie dziecko musi uczęszczać do szkoły ogólnokształcącej lub zawodowej i nie pobiera wynagrodzenia podczas uczenia się zawodu.
Dodatek na dzieci jest wypłacany co miesiąc wraz z zasiłkiem rodzinnym

Dla naszych klientów przygotowaliśmy ofertę złożenia wniosku o przyznanie Kinderzuschlag oraz prowadzenia sprawy przed niemieckimi instytucjami przyznającymi świadczenia rodzinne. W imieniu klienta składamy we właściwej niemieckiej instytucji wniosek o wypłatę niemieckiego  Kinderzusclag. Odpowiadamy na wszelkie zapytania urzędu, a w razie wydania decyzji odmownej przez urząd wnosimy odwołanie.