Mutterschaftsgeld – Zasiłek macierzyński

Zasiłek macierzyński-Mutterschaftsgeld
Zasiłek macierzyński (ekwiwalent wynagrodzenia) przysługuje kobietom w ciąży w okresie ochronnym matek oraz kobiet w ciąży (Mutterschutzfrist). Okres ten rozpoczyna się na 6 tygodni przed rozwiązaniem i trwa do 8 tygodni po narodzinach dziecka. Warunkiem ubiegania się o w/w zasiłek jest ubezpieczenie w państwowej kasie chorych (gesetzliche Krankenkasse), co wiąże się z odprowadzaniem składek zdrowotnych oraz emerytalnych.

Komu przysługuje zasiłek macierzyński?
Zasiłek macierzyński otrzymują kobiety, które przed rozpoczęciem  okresu ochronnego:

 • były w stosunku pracy, zatrudnione,
 • wykonywały prace chałupnicze
 • zasiłek macierzyński otrzymują kobiety, których pracodawca w trakcie ciąży lub podczas trwania okresu ochronnego po narodzinach dziecka za porozumieniem właściwego dla sprawy organu wypowiedział stosunek pracy.

Komu nie przysługuje zasiłek macierzyński?
Zasiłek macierzyński nie przysługuje:

 • kobietom zajmującym się gospodarstwem domowym,
 • urzędnikom, chyba, że nastąpiła zmiana stosunku pracy w trakcie trwania okresu  ochronnego,
 • osobom samozatrudnionym,
 • kobietom będącym na urlopie bezpłatnym, który kończy się po upływie okresu ochronnego  lub podczas którego kobieta nie weszła w żaden stosunek pracy,
 • kobietom będącym na urlopie wychowawczym, który kończy się po upływie okresu ochronnego,
 • kobietom, które podczas urlopu wychowawczego nie były zatrudnione,
 • osobom bezrobotnym niezarejestrowanym w niemieckim urzędzie pracy nie przysługuje zasiłek macierzyński, ponieważ jest on ekwiwalentem wynagrodzenia.

Jaka jest wysokość zasiłku macierzyńskiego?
Przez cały okres ochronny państwowa kasa chorych wypłaca zasiłek macierzyński w wysokości  maksymalnie 13 Euro na każdy dzień roboczy (Arbeitstag). Pracodawca jednocześnie powiększa wypłacany przez państwową kasę chorych zasiłek macierzyński do wysokości wynagrodzenia netto. Wysokość świadczenia obliczana jest ze średniego wynagrodzenia netto z ostatnich 3 miesięcy sprzed rozpoczęcia okresu  ochronnego (wliczane są do tego również nadgodziny).
Wysokość wypłacanego przez niemiecką kasę chorych zasiłku macierzyńskiego zależna jest od średniego dochodu netto trzech ostatnich miesięcy. Dochód netto przeliczany jest na dni pracy. Jeżeli średnie wynagrodzenie netto nie przekracza 390 Euro (na dzień), zasiłek macierzyński wypłacany jest tylko przez niemiecką kasę chorych.
Jeżeli jest się ubezpieczonym lub bezrobotnym, wnioski o przyznanie zasiłku macierzyńskiego należy składać we właściwej dla Państwa kasie chorych. Jeżeli jest się bezrobotnym maksymalna wysokość zasiłku nie wynosi 13 Euro, jego wysokość zależy od wysokości wypłacanego zasiłku dla bezrobotnych (Arbeitslosengeld I i II).
Czy przysługuje mi zasiłek macierzyński, jeżeli jestem ubezpieczona w prywatnej kasie chorych?
W przypadku ubezpieczenia w prywatnej kasie chorych przyszłe mamy otrzymują wynagrodzenie netto minus 13Euro (kwota, którą wypłacają kasy chorych jako zasiłek rodzinny) na każdy dzień roboczy. Prywatne kasy chorych nie wypłacają zasiłku macierzyńskiego. Jednak osoby należące do takiej kasy chorych mogą starać się o jednorazowy zasiłek macierzyński, którego maksymalna wysokość wynosi 210Euro. Wnioski należy składać w Federalnym Zakładzie Ubezpieczeń dla Pracowników (Bundesversicherungsamt).
Jakie dokumenty są potrzebne, aby starać się zasiłek macierzyński?

 • dokładnie wypełniony formularz zgłoszeniowy – należy złożyć najlepiej przed urodzeniem dziecka. Jeżeli wniosek zostanie złożony po urodzeniu dziecka, może zostać odrzucony.
 • zaświadczenie o terminie porodu, które może być wystawione nie wcześniej niż 7 tygodni przed rozwiązaniem,
 • wystawione oraz podpisane przez pracodawcę zaświadczenie (z pieczątką firmy) dotyczące zatrudnienia na niepełny etat, koniecznie w  przypadku rozpoczęcia odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne, czy rezygnacji z ubezpieczenia społecznego.
 • jeżeli waga dziecka nie przekracza 2500g, lub gdy dziecko wymagać będzie stałej opieki spowodowanej upośledzeniem umysłowym lub poprzez poród przedwczesny, należy dostarczyć również zaświadczenie. Tylko w takim wypadku będzie można rozpatrzeć wniosek o zasiłek macierzyński na korzyść mamy.

Po rozpatrzeniu wniosku urząd wydaje decyzję dot. wysokości otrzymanego zasiłku lub też decyzję, w której wniosek o zasiłek został odrzucony wraz w uzasadnieniem.
Gdzie należy składać wniosek o zasiłek macierzyński?
Jeżeli są Państwo ubezpieczeni w państwowej kasie chorych lub bezrobotni (pobierany jest zasiłek dla bezrobotnych), wnioski o zasiłek macierzyński należy składać w kasie chorych, do której Państwo należą.

Nowość dotycząca macierzyńskiego
Od dnia 04.08.2010 obowiązują w Niemczech nowe przepisy dotyczące macierzyńskiego oraz świadczeń emerytalnych osób prowadzących działalność gospodarczą
Znowelizowane przepisy działają bardzo korzystnie dla osób, które mają w Niemczech firmę. Korzyści ma zarówno przedsiębiorca, jak i jego partner życiowy (żona). Po raz pierwszy przepisy prawne przewidują urlop macierzyński dla takich osób. Ustawodawcy wprowadzającemu zmiany chodziło o zabezpieczenie socjalne tysięcy kobiet, które nie pracują, a mimo to pomagają mężowi w prowadzeniu firmy. Celem zmian jest wyrównanie poziomu socjalnego pomiędzy pracownikami, a osobami prowadzącymi działalność gospodarczą.
Matka dziecka może zatem przerwać na 14 tygodni pomoc mężowi w prowadzeniu firmy w Niemczech. I co najważniejsze – będzie miała przez ten okres prawo do niemieckiego macierzyńskiego !
Źródło: Komentarz pani vice-prezydent Reding, która w komisji unijnej odpowiedzialna jest za jurysdykcję, poszanowanie prawa i swobód obywatelskich. Ochrona matek i ich świadczeń socjalnych podczas prowadzenia działalności gospodarczej
Dla naszych klientów przygotowaliśmy ofertę złożenia wniosku o przyznanie Mutterschaftsgeld oraz prowadzenia sprawy przed niemieckimi instytucjami przyznającymi świadczenia rodzinne. W imieniu klienta składamy we właściwej niemieckiej instytucji wniosek o wypłatę niemieckiego  zasiłku maciezynskiego. Odpowiadamy na wszelkie zapytania urzędu, a w razie wydania decyzji odmownej przez urząd wnosimy odwołanie.