USŁUGI BIUROWE – TŁUMACZENIA
– POMOC W URZĘDACH


strzalka (1)* Gewerbeanmeldung – zakładanie działalności gospodarczej
strzalka (1)* opieka biurowa w prowadzeniu działalności gospodarczej
strzalka (1) usługi księgowe oraz pośrednictwo w kontaktach z urzędami
strzalka (1) usługi w zakresie wycen i kosztorysów budowlanych
strzalka (1) tworzenie biznesplanów i planów marketingowych
strzalka (1) doradztwo dla pracodawców i pracowników
strzalka (1) pomoc w kontaktach z wierzycielami
strzalka (1)pomoc w uzyskaniu upadłości konsumenckiej
strzalka (1) pomoc w uzyskaniu świadczeń socjalnych
(Kindergeld, Elterngeld, Mutterschaftsgeld, Arbeitslosengeld I i II)
strzalka (1) pomoc w zakresie ubezpieczeń
strzalka (1) tłumaczenia

linia (1)

de_pl_sdsf2fw432f223